Logowanie do zapisów Online
Nazwisko i imię
Numer telefonu lub hasło
Zaloguj

* w przypadku logowania numerem telefonu prosimy wpisać numer w formacie 000-000-000
Możliwość logowania w godzinach otwarcia klubu pon-pt 7.30-22, weekend 9-18.00.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/ ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mavisped Jan Krzyżowski z siedzibą w Katowicach, ul. Goetla 8, o/Mavi Area Squash & Fitness Łaziska Górne, w celu skorzystania z usług klubu. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Jan Krzyżowski, z którym należy się kontaktować w sprawie w/w danych: e-mail: maviarea@wp.pl. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą administratora danych. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zalogowanie się za pomocą numeru telefonu jest równoznaczne z akceptacją zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym wysylaniu wiadomości SMS. .